Actualiteitencollege-Wet-arbeidsmarkt-in-balans-(WAB)
Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd als opvolgens van de Wet werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet heeft een enorme impact op de werkzaamheden van salarisadministrateurs, medewerkers personeelszaken, beloningsadviseurs en HR-functionarissen. 

In dit actualiteitencollege wordt u volledig bijgepraat over aan welke verplichtingen u als werkgever moet voldoen in het kader van de WAB. Daarnaast krijgt u praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt en in control kunt komen met deze wet- en regelgeving.

Onderwerpen:
Tijdens het actualiteitencollege wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

-de ontslagroute via UWV of kantonrechter
-de introductie van de cumulatiegrond
-de nieuwe transitievergoeding en de berekening van de hoogte van deze vergoeding
-de verrekening van scholingskosten met de transitievergoeding
-de nieuwe compensatieregelingen voor de transitievergoeding bij ziekte en bedrijfsbeeindiging 
-de afwijkingen van het ontslagrecht die nog via de CAO mogelijk zijn
-de valkuilen in het nieuwe ontslagrecht
-de werking van de nieuwe ketenbepaling en de uitzonderingen voor het primair onderwijs
-de proeftijd en het concurrentiebeding
-de valkuilen bij het einde of verlengen van een contract voor bepaalde tijd
-oproepkrachten hebben meer zekerheid over hun contract en bescherming bij oproepen
-de premiedifferentiatie WW en de verwerking ervan in de loonaangifte
-de uitkeringsduur van de WW 
-de opbouw van het nieuwe WW-recht
-de berekening van de uitkeringsduur 
-de activering vanuit de WW
-de Private Aanvulling in het derde jaar van werkloosheid (PAWW)
-de compensatieregeling voor werkgevers  voor de kosten van langdurig zieken en/of bedrijfssluiting
-de invoering van gelijke arbeidsvoorwaarden en het pensioen voor Payrollers
-de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers


Duur:
Eén dag, van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Kwaliteit en PE-punten:
Het NIRPA kent aan dit actualiteitencollege 90 PE-punten toe. 

Het NIRPA heeft onze Actualiteitencolleges recent met het predicaat Goed gewaardeerd!
Dat is een predicaat waar we uiteraard bijzonder trots op zijn en waarvan we met recht kunnen zeggen dat u bij ons aan het juiste adres bent om uw specialistische vakkennis te onderhouden en/of bij te spijkeren.

Datum en plaats:
Datums: op aanvraag
Locaties: in geheel Nederland en/of op basis van Incompany

Investering:
Uw investering bedraagt € 325,- exclusief 21% Btw, inclusief documentatie en catering. 
Komt u met meerdere collega's, dan ontvangt u 10% korting op de gehele factuurprijs.

Inschrijven:
Klik hier om u in te schrijven voor dit Actualiteitencollege.

Overig:
Wij werken met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers), zodat u persoonlijke aandacht krijgt en optimaal wordt voorbereid op het werken met alle wetgeving.  

Graag bij inschrijving aangeven op welke datum en plaats u de bijeenkomst wenst bij te wonen.


Incompany training:
Dit actualiteitencollege kan ook, eventueel met Nirpa PE-punten, op uw (bedrijfs-)locatie in Nederland worden verzorgd op basis van Incompany. 


Contact:
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen op telefoonnummer 06-55963786 of via de e-mail op info@payrollboeken.nl