Per 1 januari 2015 is de Wet werk en Zekerheid van kracht. Deze wet wordt gefaseerd ingevoerd en heeft een enorme impact op de werkzaamheden van salarisadministrateurs, medewerkers personeelszaken, beloningsadviseurs en HR-functionarissen. Op 1 januari 2016 is het laatste deel van deze wet met belangrijke wijzigingen in de WW in werking getreden. Inmiddels zijn de eerste beslissingen van de Rechtbank een feit en blijkt o.a. dat de ketenregeling en het ontslagrecht een complex verhaal is geworden. Daarnaast zal het nieuwe Kabinet Rutte III een groot aantal wijzigingen gaan doorvoeren in deze wet. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

In dit actualiteitencollege wordt u volledig bijgepraat over aan welke verplichtingen u als werkgever moet voldoen in het kader van de WWZ. Daarnaast krijgt u praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt en in control kunt komen met deze wet- en regelgeving.

Onderwerpen:
Tijdens het actualiteitencollege wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

Het nieuwe ontslagrecht:
-de ontslagroute via UWV of kantonrechter
-de transitievergoeding en de berekening van de hoogte van deze vergoeding
-de afwijkingen van het ontslagrecht die nog via de CAO mogelijk zijn
-de overgangswetgeving die bij het ontslag van toepassing zijn
-wederindiensttredingsvoorwaarden
-de valkuilen in het nieuwe ontslagrecht

Versterking van de positie van flexwerkers:
-de werking van de (nieuwe) ketenbepaling
-de wijziging in de proeftijd en het concurrentiebeding
-de invoering van de aanzegtermijn en de berekening van de aanzegvergoeding
-de valkuilen bij het einde of verlengen van een contract voor bepaalde tijd

Wijzigingen in de WW:
-de verkorting uitkeringsduur van de WW en het geldende overgangsrecht
-de opbouw van het nieuwe WW-recht
-de berekening van de uitkeringsduur in het overgangsrecht en nieuwe wetgeving
-de activering vanuit de WW
-de mogelijkheid voor een uitkering in het derde jaar van werkloosheid

-alle plannen van het nieuwe Kabinet Rutte III m.b.t. (de aanpassing van) de WWZ
-het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)


Duur:
Eén dag, van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Kwaliteit en PE-punten:
Het NIRPA kent aan dit actualiteitencollege 90 PE-punten toe. 

Het NIRPA waardeert onze Actualiteitencolleges met het cijfer 9!
Een cijfer waar we uiteraard trots op zijn en waarvan we met recht kunnen zeggen dat u bij ons aan het juiste adres bent om uw specialistische vakkennis te onderhouden en/of bij te spijkeren.

Datum en plaats in 2019:
Datums: op aanvraag
Locaties: in geheel Nederland en/of op basis van incompany

Investering:
Uw investering bedraagt € 325,- exclusief 21% Btw, inclusief documentatie en catering. 
Komt u met meerdere collega's, dan ontvangt u 10% korting op de gehele factuurprijs.

Inschrijven:
Klik hier om u in te schrijven voor dit Actualiteitencollege.

Overig:
Wij werken in kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) met ervaren materie-deskundigen, zodat u persoonlijke aandacht krijgt en optimaal wordt voorbereid op het werken met deze nieuwe wetgeving.  

Graag bij inschrijving aangeven op welke datum en plaats u de bijeenkomst wenst bij te wonen.


Incompany training:
Dit actualiteitencollege kan ook, met Nirpa PE-punten, vanaf 5 deelnemers, op uw (bedrijfs-)locatie in Nederland worden verzorgd op basis van incompany. 

Contact:
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen op 06-55963786 of via de e-mail op info@payrollboeken.nl