Actualiteitencollege-Werkkostenregeling-(WKR)
De Werkkostenregeling (WKR) is alweer enige jaren geleden verplicht ingevoerd voor alle werkgevers. 

Uiteraard wilt voor uw organisatie, uw werknemers en/of uw klanten het maximaal mogelijke voordeel uit de Werkkostenregeling (WKR) halen. Daarom worden tijdens dit actualiteitencollege de hierna opgenomen onderwerpen uitgebreid behandeld en toegelicht met diverse praktijk voorbeelden, zodat u daar direct mee aan de slag kunt.


Op fiscaal gebied:
-de gebruikelijkheidstoets en het noodzakelijkheidscriterium
-hoe om te gaan met de doelmatigheidsgrens van € 2.400,-
-hoe voorkom ik dat de inspecteur gaat corrigeren als blijkt dat er sprake is van Tariefarbritrage
-de nieuwe jaarlijkse afrekensystematiek binnen de WKR die per 1 januari 2020 is ingevoerd
-de samenvoeging van vrije ruimtes binnen één concern en de risico's hier van
-de vrijstelling voor branche-eigen producten en de (nieuwe) fiscale waardering
-de BTW-problematiek binnen de WKR
-de gerichte vrijstelling voor Werkplekgerelateerde voorzieningen
-welke onbelaste vergoedingen zijn mogelijk onder de WKR
-welke zaken worden fiscaal op nihil gewaardeerd en welke voorwaarden kleven hieraan
-hoe om te gaan met personeelsfeesten en -voorzieningen
-de WKR en het effect op de (bestaande) cafetaria-systemen
-de aanpassingen en berekening van de vrije ruimte binnen de WKR
-de vrijstelling voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
-hoe kan ik mijn werknemers zo fiscaal vriendelijk mogelijk belonen
-welke mogelijkheden heb ik ter beschikking om mijn personeelskosten in de hand te houden
-op welke wijze kan de werkgever nog een vaste kostenvergoeding geven aan de werknemer
-de aanpassingen in de WKR naar aanleiding van de Corona-crisis
-hoe kan ik het thuiswerken zo fiscaal vriendelijk mogelijk faciliteren met de nieuwe thuiswerkregeling
-de laatste stand van zaken op het gebied van de jurisprudentie

Op administratief gebied:
-de administratieve verwerking van de fiscale aspecten uit de WKR
-de verwerking van allerlei kostensoorten
-de aansluiting financiële en salarisadministratie
-de inrichting van de financiële administratie

Duur:
Eén dag, van 9.30 uur tot 16.30 uur.


PE-punten:
Het NIRPA kent aan dit actualiteitencollege 90 PE-punten toe. 

Het NIRPA heeft onze onze Actualiteitencolleges recent met het predicaat Goed gewaardeerd!
Dat is een predicaat waar we uiteraard bijzonder trots op zijn en waarvan we met recht kunnen zeggen dat u bij ons aan het juiste adres bent om uw specialistische vakkennis te onderhouden en/of bij te spijkeren.

Datum en plaats:
Datums: op aanvraag
Locaties: in geheel Nederland en/of op basis van incompany


Investering:
Uw investering bedraagt € 325,- exclusief 21% Btw, inclusief documentatie en catering. 
Komt u met meerdere collega's, dan ontvangt u 10% korting op de gehele factuurprijs.

Inschrijven:
Klik hier om u in te schrijven voor dit Actualiteitencollege.

Overig:
Wij werken met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers), zodat u persoonlijke aandacht krijgt en optimaal wordt voorbereid op het werken met alle nieuwe wetgeving.  

Graag bij inschrijving aangeven op welke datum en plaats u de bijeenkomst wenst bij te wonen.

Incompany training:
Dit actualiteitencollege kan ook, eventueel met Nirpa PE-punten, op uw (bedrijfs-)locatie in Nederland worden verzorgd op basis van Incompany. 

Contact:

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen op telefoonnummer 06-55963786 of via de e-mail op info@payrollboeken.nl