Actualiteitencollege-Modelovereenkomsten-en-de-Wet-aanpak-schijnconstructies-(DBA-WAS)

Modelovereenkomsten
Ruim 6 jaar geleden is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwenen en vervangen door de Wet DBA en is het gebruik van de Modelovereenkomsten ingevoerd.
 
Bedrijfssectoren, maar ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Aan de hand van deze overeenkomsten vindt een eerste beoordeling plaats van de arbeidsverhouding. Indien de Belastingdienst van oordeel is dat er geen sprake is van een (echte) dienstbetrekking en de overeenkomst ook wordt uitgevoerd zoals beschreven in de overeenkomst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen.
 
Mocht achteraf blijken dat de overeenkomst niet wordt nageleefd, dan kan dat anders zijn. Die eerste beoordeling geeft geen oordeel over de fiscale status (ondernemer of niet) van de opdrachtnemer. Wel betekent dit dat als conform de modelovereenkomst wordt gewerkt, de opdrachtnemer niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een WW-uitkering of WIA-uitkering. UWV en Belastingdienst werken met elkaar samen bij de beoordeling van de overeenkomsten.
 
Inwerktreding Wet DBA en de opvolger van de Wet DBA
De nieuwe regels zijn op 1 mei 2016 inwerking getreden. In de periode 1 mei 2016 t/m 1 juli 2018 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd gekregen om hun overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving en hun werkzaamheden overeenkomstig deze nieuwe regels uit te voeren.
Vanaf 1 januari 2020 is de Belastingdienst weer strenger gaan optreden tegen het onjuist gebruik van de Wet DBA met alle risico's van dien voor opdrachtgever en opdrachtnemer (het zogenaamde Handhavingsmoratorium).
Vermoedelijk wordt in het jaar 2022 de opvolger van de Wet DBA van kracht. Uiteraard wordt tijdens deze bijeenkomst in gegaan op de plannen en contouren van deze nieuwe Wet DBA.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
Het kabinet geeft daarnaast prioriteit aan de aanpak van schijnconstructies en malafiditeit bij arbeidsrelaties, ingehuurde (buitenlandse) uitzendkrachten en/of ZZP'ers. Een aantal maatregelen van deze wet zijn al in het jaar 2015 en 2016 ingegaan. Op 1 januari 2017 zijn de laatste onderdelen van deze wet in werking getreden.

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de Wet DBA zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en hebben ver strekkende gevolgen voor uw bedrijf wanneer u zich niet houdt aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen.

In dit actualiteitencollege wordt u volledig bijgepraat over aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen. Daarnaast krijgt u praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt en in control kunt komen met deze nieuwe wet- regelgeving.


Onderwerpen:
Tijdens het actualiteitencollege wordt o.a. aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:


-inzicht in het wettelijke systeem van de wet DBA
-het beoordelen van arbeidsrelaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
-doel van de wet DBA
-Modelovereenkomsten opmaken en indienen
-welke gegevens zijn nodig om een Modelovereenkomst te kunnen laten beoordelen 
-waar moet een verzoek tot beoordeling worden ingediend
-welke risico's kleven aan het werken met een Modelovereenkomst
-gevolgen voor de opdrachtgever van de nieuwe wetgeving
-verhaal op de opdrachtnemer
-kwalificatie van inkomsten voor de opdrachtgever
-stappenplan om goed aan het werk te kunnen gaan met de Modelovereenkomsten 
-Modelovereeen laten beoordelen
-de laatste stand van zaken m.b.t. de strengere handhaving van de Wet DBA per 1 januari 2020 (Handhavingsmoratorium)
-de invloed van het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 op het gebruik van de modelovereenkomsten en de overeenkomst van opdracht
-de plannen en de contouren van de nieuwe Wet DBA
-het minimumtarief voor ZZP'ers, de opting-out mogelijkheden voor ZZP'ers met hoge tarieven, de zelfstandigheidsverklaring en de webmodule voor het beoordelen van de arbeidsrelatie.


-inzicht in het wettelijke systeem van de wet WAS
-de ketenaansprakelijkheid
-de verplichting tot betaling per bank
-de aanpassingen in de Wet op het minimumloon voor AOW'ers
-het verbod op verrekeningen van kosten met het wettelijk minimumloon
-de nieuwe eisen waaraan de loonstrook moet voldoen
-wanneer bent u aansprakelijk voor het loon van een ingehuurde arbeidskracht
-wanneer bent u aansprakelijk als transport- en/of expeditie-opdrachtgever
-hoe werkt de aansprakelijkheidsstelling
-het 5 stappenplan waarmee u kunt voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld
-hoe kunt u Naming and Shaming door de overheid voorkomen


Duur:
Eén dagdeel, van 13.00 uur tot 16.30 uur.


Datum en plaats:
Datums: op aanvraag
Locaties: in geheel Nederland en/of op basis van incompany


Investering:
Uw investering bedraagt € 325,- exclusief 21% Btw, inclusief documentatie en koffie/thee. Komt u met meerdere collega's, dan ontvangt u 10% korting op de gehele factuurprijs.


Inschrijven:
Klik hier om u in te schrijven voor dit Actualiteitencollege.

Overig: 
Wij werken met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers), zodat u persoonlijke aandacht krijgt en optimaal wordt voorbereid op het werken met deze nieuwe wetgeving

Graag bij inschrijving aangeven op welke datum en plaats u de bijeenkomst wenst bij te wonen.

Incompany training:
Dit actualiteitencollege kan ook, eventueel met Nirpa PE-punten, op uw (bedrijfs-)locatie in Nederland worden verzorgd op basis van incompany. 

Contact en aanmelden:
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen op telefoonnummer 06-55963786 of via de e-mail op info@payrollboeken.nl