WELKOM BIJ PAYROLLBOEKEN.NL

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht

Het volgen van één of beide Actualiteitencolleges is de perfecte keus om in één dag helemaal bijgepraat te worden over alle nieuwe ontwikkelingen, wetgeving en maatschappelijke trends op het gebied van Loonheffingen & Arbeidsrecht. Voor de bijeenkomsten kunt u deelnemen op verschillende locaties verspreid over heel het land, dus altijd één bij u in de buurt.

Voorjaars Actualiteitencollege

Voorjaars Actualiteiten-college

In het voorjaar vormt de Voorjaarsnota van het Kabinet het uitgangspunt voor het Actualiteitencollege. Het Kabinet publiceert dan alvast een vooruitblik naar de beleidsplannen voor het volgend jaar. Verder wordt in het voorjaar ingezoomd op belangrijke en actuele fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke onderwerpen. Het betreft dan een verdieping op de reeds bestaande specifieke wet- en regelgeving.

Najaars Actualiteitencollege

Najaars Actualiteiten-college

In het najaar vormt het Belastingplan dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd het uitgangspunt voor het Actualiteitencollege. Het Kabinet maakt dan alle plannen voor de belastingwetgeving en de nieuwe belastingtarieven bekend voor het komende jaar. Verder wordt aandacht aan de Verzamelwet SZW. In deze wet zijn alle wijzigingen opgenomen van de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetten waarmee de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB het komend jaar aan de slag moeten.