Regelmatig blog ik over actuele onderwerpen die betrekking hebben op de Loonheffingen en het Arbeidsrecht

De ketenregeling en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  A.L.M. Hugens     10/05/2019     Reacties (0)

Werkgevers geven werknemers die voor het eerst in dienst komen in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze periode kan de werkgever een goed inzicht krijgen in het functioneren en presteren van de werknemer. Als de werknemer niet voldoet, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werkgever hoeft in dat geval dan ook geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Als de werkgever na afloop van eerste arbeidsovereenkomst besluit om verder te gaan met de werknemer, kan de werkgever de werknemer wederom een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Echter na een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na het verstrijken van een bepaalde tijd moet de werkgever, op basis van de Ketenregeling in artikel 668a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de werknemer een (vaste) arbeidsovereenkomst...

Lees meer

Thuiswerken is ook fiscaal leuk

  A.L.M. Hugens     03/04/2019     Reacties (0)

Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de werknemers het liefst een baan heeft met flexibele uren en de mogelijkheid om thuis te werken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een derde van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens vanuit huis werkt. Het gaat hierbij om ruim drie miljoen mensen. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat ruim driekwart van de bedrijven de ruimte biedt om thuis te werken. Er bestaat binnen het bedrijfsleven en de overheid een enorme diversiteit aan regelingen om mensen aan te werven en te binden. Het aanbieden van de mogelijkheid om te kunnen thuiswerken is hierbij erg populair. Het helpt werknemers om werk en privé (en soms ook zorg) goed te kunnen combineren. E.e.a. is uiteraard wel afhankelijk van het soort werk. Verder is het van cruciaal belang dat werkgever en werknemer elkaar vertrouwen als het...

Lees meer

Extra fiscaal voordeel behalen met het leasen van een elektrische auto?

  ALM Hugens     19/12/2018     Reacties (0)

Ruil dan brutoloon om voor een vergoeding van de kosten van een elektrische leaseauto! Uit een recente publicatie in het Financieel Dagblad blijkt dat het realiseren van een extra fiscaal voordeel, waarbij gebruik wordt gemaakt van het uitruilen van brutoloon voor een vergoeding van de kosten van een elektrische auto van de werknemer, onder voorwaarden, is toegestaan door de Belastingdienst. Hoe kan dit voordeel worden gerealiseerd? De werknemer sluit in deze situatie zelf in privé een leasecontract af voor een elektrische auto. De werknemer en werkgever besluiten vervolgens dat alle kosten van dit privateleasecontract en het elektriciteitsgebruik van deze auto worden vergoed door de werkgever. In ruil daarvoor wordt het brutoloon van de werknemer overeenkomstig verlaagd. Deze uitruil wordt schriftelijk vastgelegd....

Lees meer

Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers

  ALM Hugens     14/12/2018     Reacties (0)

Op grond van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding mogen werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, die het gevolg zijn van een slechte financiële situatie, onder voorwaarden bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsmaanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Deze tijdelijke regeling loopt tot 1 januari 2020.   Onder een slechte financiële situatie wordt verstaan dat in de laatste drie boekjaren een negatief nettoresultaat is behaald, in het laatste boekjaar het eigen vermogen negatief is geweest en de waarde van de vlottende activa over het laatste jaar kleiner was dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.   In de praktijk betekent dit dat werkgevers die...

Lees meer

Vrije ruimte over in de WKR?

  ALM Hugens     14/12/2018     Reacties (0)

Geef uw werknemers dan in 2018 nog een bonus! Als u nog vrije ruimte in de WKR over heeft, kunt u deze bonus, binnen de vrije ruimte, belastingvrij uitkeren. Daarbij moet u wel rekening houden met de volgende voorwaarden. De bonus moet dit jaar worden uitbetaald en mag maximaal € 2.400 per werknemer bedragen. Dit bedrag wordt lager als u aan de betreffende werknemer eerder dit jaar al bedragen heeft uitgekeerd die in de vrije ruimte zijn ondergebracht. Voor het onderbrengen van de bonus in de vrije ruimte hoeft u geen bewijs of onderbouwing te leveren. Ook de Directeur-grootaandeelhouders mag zichzelf onder de hiervoor genoemde voorwaarden deze bonus van maximaal € 2.400 toekennen. Als u de werknemer een hogere bonus wil doe toekomen dan € 2.400 moet u aannemelijk maken dat een dergelijke bonus...

Lees meer