Regelmatig blog ik over actuele onderwerpen die betrekking hebben op de Loonheffingen en het Arbeidsrecht
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

      14-09-2019     Reacties (0)

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Met name op het gebied van de berekening van de verschuldigde premie WW verandert er veel.  Minister Koolmees heeft op 10 september j.l. een nieuw kennisdocument op de website van de rijksoverheid gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW. Uit dit document blijkt dat er veel extra werk en (financiële) verantwoordelijkheid op het bordje van de salarisadministrateur terecht gaat komen. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is namelijk geregeld dat de sectorpremies en de uniforme premie Algemene Werkloosheidsfonds (AWf) voor de WW worden afgeschaft en worden vervangen door één gedifferentieerde WW-premie die ten gunste van het AWf-fonds komt. De...

Lees meer

Meer duidelijkheid over de opvolger van de Wet DBA

      25-07-2019     Reacties (0)

Meer duidelijkheid over de opvolger van de Wet DBA Minister Koolmees heeft recent de voortgang van de uitwerking van de maatregelen over het 'werken als zelfstandige' gepubliceerd. In deze publicatie zijn de (nadere) contouren geschetst van de opvolger van de Wet DBA. Hij komt met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemers wordt gegeven aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en meer duidelijkheid komt voor opdrachtgevers en zelfstandigen over de status van de arbeidsrelatie. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:   Aan de onderkant komt er een minimumtarief voor ZZP’ers van € 16,- per uur. Dit is een alternatief voor de verplichte arbeidsovereenkomst voor ZZP’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Aan de bovenkant komt...

Lees meer

Het Klimaatakkoord gaat zakelijk autorijdend Nederland veel geld kosten

      29-06-2019     Reacties (0)

Het Klimaatakkoord gaat zakelijk autorijdend Nederland veel geld kosten Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet na lang onderhandelen met haar coalitiepartners de tekst van het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd. Dit akkoord heeft op vele vlakken consequenties voor iedereen die in Nederland woont, werkt en onderneemt. De ambities van het Kabinet zijn groot. Zo wil het Kabinet een groot aantal maatregelen al op 1 januari 2020 invoeren. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat het Klimaatakkoord ook ongeschonden door de Eerste Kamer komt. In de Eerste Kamer heeft het Kabinet namelijk na de laatste Provinciale verkiezingen geen meerderheid meer! Maar als we er van uit gaan dat dit Akkoord door de Eerste Kamer wordt aangenomen, wat staat zakelijk autorijdend Nederland dan voor het komende jaar te wachten op fiscaal gebied? Het Kabinet wil de automobilist ‘niet uit de fossiele auto jagen, maar...

Lees meer

De ketenregeling en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

      10-05-2019     Reacties (0)

De ketenregeling en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Werkgevers geven werknemers die voor het eerst in dienst komen in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze periode kan de werkgever een goed inzicht krijgen in het functioneren en presteren van de werknemer. Als de werknemer niet voldoet, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werkgever hoeft in dat geval dan ook geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Als de werkgever na afloop van eerste arbeidsovereenkomst besluit om verder te gaan met de werknemer, kan de werkgever de werknemer wederom een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Echter na een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na het verstrijken van een bepaalde tijd moet de werkgever, op basis van de Ketenregeling in artikel 668a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de werknemer een (vaste) arbeidsovereenkomst...

Lees meer

Thuiswerken is ook fiscaal leuk

      03-04-2019     Reacties (0)

Thuiswerken is ook fiscaal leuk Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de werknemers het liefst een baan heeft met flexibele uren en de mogelijkheid om thuis te werken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een derde van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens vanuit huis werkt. Het gaat hierbij om ruim drie miljoen mensen. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat ruim driekwart van de bedrijven de ruimte biedt om thuis te werken. Er bestaat binnen het bedrijfsleven en de overheid een enorme diversiteit aan regelingen om mensen aan te werven en te binden. Het aanbieden van de mogelijkheid om te kunnen thuiswerken is hierbij erg populair. Het helpt werknemers om werk en privé (en soms ook zorg) goed te kunnen combineren. E.e.a. is uiteraard wel afhankelijk van het soort werk. Verder is het van cruciaal belang dat werkgever en werknemer elkaar vertrouwen als het...

Lees meer