Regelmatig blog ik over actuele onderwerpen die betrekking hebben op de Loonheffingen en het Arbeidsrecht
Het Klimaatakkoord gaat zakelijk autorijdend Nederland veel geld kosten

      29-06-2019     Reacties (0)

Het Klimaatakkoord gaat zakelijk autorijdend Nederland veel geld kosten Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet na lang onderhandelen met haar coalitiepartners de tekst van het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd. Dit akkoord heeft op vele vlakken consequenties voor iedereen die in Nederland woont, werkt en onderneemt. De ambities van het Kabinet zijn groot. Zo wil het Kabinet een groot aantal maatregelen al op 1 januari 2020 invoeren. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat het Klimaatakkoord ook ongeschonden door de Eerste Kamer komt. In de Eerste Kamer heeft het Kabinet namelijk na de laatste Provinciale verkiezingen geen meerderheid meer! Maar als we er van uit gaan dat dit Akkoord door de Eerste Kamer wordt aangenomen, wat staat zakelijk autorijdend Nederland dan voor het komende jaar te wachten op fiscaal gebied? Het Kabinet wil de automobilist ‘niet uit de fossiele auto jagen, maar...

Lees meer

De ketenregeling en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

      10-05-2019     Reacties (0)

De ketenregeling en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Werkgevers geven werknemers die voor het eerst in dienst komen in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze periode kan de werkgever een goed inzicht krijgen in het functioneren en presteren van de werknemer. Als de werknemer niet voldoet, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werkgever hoeft in dat geval dan ook geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Als de werkgever na afloop van eerste arbeidsovereenkomst besluit om verder te gaan met de werknemer, kan de werkgever de werknemer wederom een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Echter na een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na het verstrijken van een bepaalde tijd moet de werkgever, op basis van de Ketenregeling in artikel 668a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de werknemer een (vaste) arbeidsovereenkomst...

Lees meer

Thuiswerken is ook fiscaal leuk

      03-04-2019     Reacties (0)

Thuiswerken is ook fiscaal leuk Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de werknemers het liefst een baan heeft met flexibele uren en de mogelijkheid om thuis te werken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een derde van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens vanuit huis werkt. Het gaat hierbij om ruim drie miljoen mensen. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat ruim driekwart van de bedrijven de ruimte biedt om thuis te werken. Er bestaat binnen het bedrijfsleven en de overheid een enorme diversiteit aan regelingen om mensen aan te werven en te binden. Het aanbieden van de mogelijkheid om te kunnen thuiswerken is hierbij erg populair. Het helpt werknemers om werk en privé (en soms ook zorg) goed te kunnen combineren. E.e.a. is uiteraard wel afhankelijk van het soort werk. Verder is het van cruciaal belang dat werkgever en werknemer elkaar vertrouwen als het...

Lees meer

Extra fiscaal voordeel behalen met het leasen van een elektrische auto?

      19-12-2018     Reacties (0)

Extra fiscaal voordeel behalen met het leasen van een elektrische auto? Ruil dan brutoloon om voor een vergoeding van de kosten van een elektrische leaseauto! Uit een recente publicatie in het Financieel Dagblad blijkt dat het realiseren van een extra fiscaal voordeel, waarbij gebruik wordt gemaakt van het uitruilen van brutoloon voor een vergoeding van de kosten van een elektrische auto van de werknemer, onder voorwaarden, is toegestaan door de Belastingdienst. Hoe kan dit voordeel worden gerealiseerd? De werknemer sluit in deze situatie zelf in privé een leasecontract af voor een elektrische auto. De werknemer en werkgever besluiten vervolgens dat alle kosten van dit privateleasecontract en het elektriciteitsgebruik van deze auto worden vergoed door de werkgever. In ruil daarvoor wordt het brutoloon van de werknemer overeenkomstig verlaagd. Deze uitruil wordt schriftelijk vastgelegd....

Lees meer

Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers

      14-12-2018     Reacties (0)

Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers Op grond van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding mogen werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, die het gevolg zijn van een slechte financiële situatie, onder voorwaarden bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsmaanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Deze tijdelijke regeling loopt tot 1 januari 2020.   Onder een slechte financiële situatie wordt verstaan dat in de laatste drie boekjaren een negatief nettoresultaat is behaald, in het laatste boekjaar het eigen vermogen negatief is geweest en de waarde van de vlottende activa over het laatste jaar kleiner was dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.   In de praktijk betekent dit dat werkgevers die...

Lees meer