Ja, elk Actualiteitencollege is uniek in zijn samenstelling en onderwerpen. Op het voorjaarscollege worden dan ook steeds andere onderwerpen behandeld dan op het najaarscollege. Als u zich inschrijft voor zowel het voor- als najaarscollege blijft u dus sneller en beter op de hoogte van alle ontwikkelingen en de nieuwe wet- en regelgeving op uw vakgebied.