Categories: Arbeidsrecht

by Harry Hugens

Share

Categories: Arbeidsrecht

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Verplichte overname werknemers na een flits-faillissement met doorstart

Op 26 september 2018 heeft de Rechtbank Limburg een belangrijke uitspraak gedaan die de rechten van de werknemers beter beschermt bij een flits-faillissement met doorstart. De rechter besliste namelijk dat als een bedrijf direct na een faillissement een doorstart maakt, het verplicht is alle werknemers over te nemen tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden omdat sprake van overgang van onderneming in de zin van de Wet overgang van onderneming (artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Feiten in deze zaak

Een transportbedrijf heeft in 2015 na een flits-faillissement niet alle werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen in de nieuw besloten vennootschap. Het bedrijf nam bij de doorstart alle werknemers van de failliete besloten vennootschap in dienst, met uitzondering van de oudere werknemers met lange dienstverbanden en de werknemers met ‘een vlekje’. Vakbond FNV tekende samen met deze werknemers verzet aan tegen het faillissement en tegen de opzegging van de arbeidsovereenkomsten van deze werknemers. Deze procedure werd door vakbond FNV en de werknemers verloren, maar in de zaak tegen de nieuwe, doorgestarte besloten vennootschap die hierop volgde, gaf de rechter aan dat de werknemers met dezelfde arbeidsvoorwaarden hadden moeten worden overgenomen.

‘Prepack’

Kern van deze zaak is het zogenaamde ‘prepack’-begrip. Dat is een vooropgezet faillissement met als doel de onderneming vrij van schulden en rechten van werknemers te laten doorstarten. Het voordeel van een ‘prepack’ is dat er snel kan worden gehandeld, zodat leveranciers en klanten niet afhaken. Doordat het faillissement en de doorstart in alle beslotenheid wordt voorbereid, beperkt dit ook het waardeverlies van de onderneming, waardoor er meer banen behouden kunnen blijven. Een door de rechtbank aangewezen beoogd curator en beoogd rechter-commissaris worden altijd bij een ‘prepack’ betrokken om toezicht te houden en misbruik te voorkomen.

Motivatie van de rechter in deze uitspraak

De Wet overgang van onderneming is normaliter niet van toepassing bij een faillissement. Het Europese Hof heeft echter bepaald dat een ‘pre-pack’ faillissement niet kan worden gezien als een faillissementsprocedure die onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie staat. Hierdoor zijn de bepalingen van de Wet overgang van onderneming wel van toepassing. De ontslagen werknemers zijn daardoor van rechtswege in dienst getreden bij de doorgestarte onderneming en behouden daarmee ook alle rechten en verplichtingen uit de ‘oude’ arbeidsovereenkomst!

Gerelateerde berichten