Categories: Overig

by Harry Hugens

Share

Categories: Overig

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Het Klimaatakkoord gaat zakelijk autorijdend Nederland veel geld kosten

Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet na lang onderhandelen met haar coalitiepartners de tekst van het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd. Dit akkoord heeft op vele vlakken consequenties voor iedereen die in Nederland woont, werkt en onderneemt. De ambities van het Kabinet zijn groot. Zo wil het Kabinet een groot aantal maatregelen al op 1 januari 2020 invoeren. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat het Klimaatakkoord ook ongeschonden door de Eerste Kamer komt. In de Eerste Kamer heeft het Kabinet namelijk na de laatste Provinciale verkiezingen geen meerderheid meer! Maar als we er van uit gaan dat dit Akkoord door de Eerste Kamer wordt aangenomen, wat staat zakelijk autorijdend Nederland dan voor het komende jaar te wachten op fiscaal gebied? Het Kabinet wil de automobilist ‘niet uit de fossiele auto jagen, maar juist verleiden emissieloos te gaan rijden’. Doel daarbij is dat iedere auto die vanaf 2030 wordt verkocht rijdt op waterstof of op stroom. Het kabinet heeft om dit doel te bereiken o.a. de volgende fiscale en financiële gevolgen voor emissieloze auto’s vastgesteld.

Allereerst wordt de in de Autobrief II genoemde beëindiging van de stimulering van elektrische auto’s per 1 januari 2021 zodanig aangepast dat de stimulering met stapsgewijze aanpassingen nu doorloopt tot en met het jaar 2025. Dit betekent dat langer gebruik kan worden gemaakt van de verlaagde bijtelling voor de auto van de zaak. Echter waar nu in 2019 voor zakelijke emissieloze auto’s het verlaagde bijtellingspercentage voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak wordt berekend over een maximum van € 50.000 van de catalogusprijs, daalt dat maximum in 2020 naar € 45.000 en zal dat vervolgens verder dalen naar maximaal € 40.000 in 2021. Daarnaast wordt de verlaagde bijtelling, die nu in 2019 4% bedraagt, per 1 januari 2020 verhoogd naar 8% en loopt het bijtellingspercentage op naar 22% in 2026. Vanaf dat jaar geldt voor de zakelijke auto dan hetzelfde bijtellingspercentage als voor alle andere auto’s.

Als we al deze beoogde aanpassing projecteren op de zakelijke autorijder, komt het financiële plaatje er, op basis van het toptarief in de IB van 2019, voor een elektrische auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 50.000 de komende jaren er als volgt uit te zien:

Jaar  Bijtellings-
percentage  
Maximale
cataloguswaarde 
Bijtellings-
percerntage voor
het meerdere 
Bruto
bijtelling 
Tarief Netto
bijtelling    
Extra netto kosten
per jaar
t.o.v. jaar 2019      
 2019 4% € 50.000 22% € 2.000 51,75% € 1.035,00 n.v.t
2020 8% € 45.000 22% € 4.700 51,75% € 2.432,25 € 1.397,25
2021 12% € 40.000 22% € 7.000 51,75% € 3.622,50 € 2.587,50
2022 16% € 40.000 22% € 8.600 51,75% € 4.450,50 € 3.415,50
2023 16% € 40.000 22% € 8.600 51,75% € 4.450,50 € 3.415,50
2024 16% € 40.000 22% € 8.600 51,75% € 4.450,50 € 3.415,50
2025 17% € 40.000 22% € 9.000 51,75% € 4.657,50 € 3.622,50
2026 22% n.v.t 22% € 11.000 51,75% € 5.692,50 € 4.657,50

Voor de ‘modale’ zakelijke autorijder komt het financiële plaatje er, op basis van het tarief van 38,1% in de IB van 2019, voor een elektrische auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 50.000 de komende jaren er als volgt uit te zien:

Jaar  Bijtellings-
percentage  
Maximale
cataloguswaarde
Bijtellings-
percerntage voor
het meerdere
Bruto
bijtelling 
Tarief Netto
bijtelling     
Extra netto kosten
per jaar
t.o.v. jaar 2019
2019 4% € 50.000 22% € 2.000 38,10% € 762,00 n.v.t
2020 8% € 45.000 22% € 4.700 38,10% € 1.790,70 € 1.028,70
2021 12% € 40.000 22% € 7.000 38,10% € 2.667,00 € 1.905,00
2022 16% € 40.000 22% € 8.600 38,10% € 3.276,60 € 2.514,60
2023 16% € 40.000 22% € 8.600 38,10% € 3.276,60 € 2.514,60
2024 16% € 40.000 22% € 8.600 38,10% € 3.276,60 € 2.514,60
2025 17% € 40.000 22% € 9.000 38,10% € 3.429,00 € 2.667,00
2026 22% n.v.t 22% € 11.000 38,10% € 4.191,00 € 3.429,00

Samengevat kan worden geconcludeerd dat de financiële lasten voor de elektrische zakelijke autorijder de komende jaren fors zullen stijgen. Het is dan ook maar de vraag is of het doel van het Kabinet (iedere auto die vanaf 2030 wordt verkocht, rijdt op waterstof of op stroom) hiermee wordt gehaald. Voor de huidige elektrische zakelijke autorijders zullen de gevolgen van het Klimaatakkoord op korte termijn beperkt blijven. Voor de auto van de zaak geldt immers voor de fiscale bijtelling de zogenaamde 60-maandenregeling. Dit houdt in dat de bijtelling voor deze auto gedurende een periode van 60 maanden na de datum van eerste toelating (DET) ongewijzigd blijft. Daarna is er echter geen ontkomen aan een verhoogde bijtelling voor de elektrische auto van de zaak.

Voor de zakelijke autorijder die momenteel overweegt om elektrisch te gaan rijden, kan ik alleen maar adviseren omdat dan ook nog dit jaar te gaan doen. Als deze auto een datum eerste toelating (DET) heeft in 2019, profiteert u nog 60 maanden lang van een bijtelling van 4% over een cataloguswaarde van maximaal € 50.000. Wacht dus niet te lang, want zoals een goed autoverkoper altijd zegt, de voorraad is beperkt en de levertijden zijn lang!

Gerelateerde berichten