by Harry Hugens

Share

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

De Belastingdienst heeft de tweede versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze uitgave zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd. Ook zijn een aantal onderwerpen gewijzigd.

De drie nieuwe onderwerpen zijn:

  • de voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning bij de loonkostenvoordelen (LKV) wijzigt
  • de bedragen voor de vrijwilligersregeling gaan omhoog
  • de ouderenkorting gaat omhoog

LKV: maand i.p.v. kalendermaand

Met een doelgroepverklaring kunt u het loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen in uw aangifte loonheffingen. De doelgroepverklaring wordt vaak niet afgegeven omdat de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarde dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking recht had op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Maar meestal heeft de aanvrager direct voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking wel recht op een uitkering of arbeidsondersteuning. Daarom verandert in de voorwaarde ‘kalendermaand’ in ‘maand’. De doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden voldoet ook aan de voorwaarde als zij op de 1e dag van de dienstbetrekking recht hebben op een uitkering of op arbeidsondersteuning. De wijziging gaat in op 1 januari 2019. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken beoordeelt UWV alle aanvragen vanaf 1 oktober 2018 al wel aan de hand van de gewijzigde voorwaarde.

Hogere bedragen vrijwilligers

Het plafond van de vrijwilligersregeling gaat per 1 januari 2019 met € 200 omhoog. Dit betekent dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen voor personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

Ouderenkorting stijgt

De ouderenkorting gaat in 2019 omhoog van € 1.418 naar € 1.596 voor een inkomen tot € 36.783. Is het inkomen hoger dan € 36.783, dan wordt de ouderenkorting afgebouwd met 15% van het verschil tussen het inkomen en € 36.783. Vanaf een inkomen van € 47.423 heeft de werknemer geen recht meer op ouderenkorting.

Voorbeeld:
De werknemer heeft een salaris van € 40.000. De ouderenkorting is dan € 1.596 – 15% van (€ 40.000 – € 36.783) = € 1.596 – € 482 = € 1.114.

Overige wijzigingen

Een paar onderwerpen zijn aangepast:

Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland:
Onder het kopje ‘Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?‘ is de informatie over waar je een woonplaatsverklaring aanvraagt, veranderd.

Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten:
Onder het kopje ‘Verloonde uren bij stukloon‘ is de beschrijving uitgebreid en verduidelijkt.

Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert:
Er is nu onderscheid tussen elektrische auto’s en auto’s die rijden op waterstof.

Gerelateerde berichten