Categories: Arbeidsrecht

by Harry Hugens

Share

Categories: Arbeidsrecht

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Als een arbeidsrelatie wordt beëindigd zonder dat het UWV of de kantonrechter hierbij betrokken zijn, noemen we dat een ontslag met wederzijds goedvinden. Deze vorm van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft een aantal belangrijke voordelen, maar er zijn ook een aantal juridische zaken waar zowel de werkgever als de werknemer rekening mee moeten houden. Ik zal hierna eerst de voordelen voor werkgever en werknemer benoemen en daarna de juridische zaken waar partijen rekening mee moet houden.

Voordelen voor de werkgever:

 • geeft zekerheid over de beëindiging van het dienstverband;
 • geen onzekere procedure bij het UWV of de Rechter;
 • er is snel duidelijkheid over de te betalen ontslagvergoeding;
 • het vermijdt onrust bij de in dienst blijvende werknemers.

Voordelen voor de werknemer:

 • er is, als de procedures goed worden doorlopen, meestal recht op een WW-uitkering;
 • het kunnen maken van individuele afspraken over de voorwaarden van het ontslag;
 • geen afhankelijkheid van een onzekere procedure bij het UWV of de Rechter;

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werkgever en werknemer het samen eens over het ontslag. De afspraken hierover komen in een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst (VSO) te staan. Meestal wordt de beëindigingsovereenkomst door of namens de werkgever opgesteld. De werknemer hoeft echter niet zomaar akkoord te gaan met de inhoud van de beëindigingsovereenkomst.

In een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst (VSO) moeten in ieder geval de volgende zaken worden opgenomen:

 • de naam en adresgegevens van de werknemer en de werkgever;
 • dat de werkgever heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden hiervoor is;
  • zonder deze vermelding krijgt de werknemer geen WW-uitkering!
 • dat er geen dringende reden voor het ontslag is;
  • zonder deze vermelding bestaat er mogelijk ook geen recht op een WW-uitkering!
 • dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • let hierbij op dat de juiste (wettelijke) opzegtermijn in acht wordt genomen! (zie hierna voor de reden hiervan)
 • de datum van de eindafrekening;
 • waar en wanneer u en de werkgever de overeenkomst hebben ondertekend.

Buiten hetgeen hiervoor is benoemd, kunnen in de beëindigingsovereenkomst (VSO) nog afspraken worden gemaakt over:  

 • een ontslagvergoeding;
  • let op, bij ontslag met wederzijds goedvinden ontvangt de werknemer standaard geen transitievergoeding!
 • de afwikkeling van de nog niet opgenomen vakantiedagen en het vakantiegeld;
 • het opnemen of uitbetalen van de resterende verlofdagen;
 • of de werknemer zich nog moet houden aan afspraken uit de arbeidsovereenkomst;
  • zoals bijvoorbeeld een relatiebeding en/of het teruggeven of overnemen van bedrijfseigendommen 
 • het overnemen van de auto en/of fiets van de zaak, computers, telefoon, gereedschappen enz.;
 • of werkgever en werknemer over en weer elkaar nog iets verschuldigd kunnen zijn nadat de betreffende beëindigingsovereenkomst is nagekomen.
  • vaak wordt gesproken over finale kwijting en dan gelden alleen nog maar de afspraken uit de beëindigingsovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen daarna niet nog eens extra geld vragen aan elkaar.

Opzegtermijn
Bij het opstellen van de beëindigingsovereenkomst (VSO) moet de werkgever rekening houden met de opzegtermijn bij het vaststellen van einddatum. Als de werkgever dit niet doet, krijgt de werknemer de eerste tijd nog geen WW-uitkering. Het UWV gaat namelijk bij de WW-aanvraag uit van de opzegtermijn waar de werknemer en de werkgever vanuit het Burgerlijk Wetboek (BW) of de Cao eigenlijk rekening mee hadden moeten houden. Dit is de zogenaamde fictieve opzegtermijn.

Bedenktijd voor de werknemer
De werknemer mag zich na ondertekening bedenken en de beëindigingsovereenkomst (VSO) zonder opgaaf van reden terugdraaien. De werknemer moet dit schriftelijk doen en wel binnen een termijn van 2 weken na ondertekening van de overeenkomst. Als de werkgever de werknemer niet over deze bedenktermijn van 2 weken heeft geïnformeerd, dan bedraagt de bedenktijd voor de werknemer zelfs 3 weken.

Juridische hulp
Het is zowel voor de werkgever als de werknemer van belang dat het ontslag met wederzijds goedvinden juridisch en financieel goed wordt afgedekt. Voor de relatief eenvoudige zaken kan gebruik worden gemaakt van het document dat op de website van het UWV is gepubliceerd, het gaat hierbij om het ‘model beëindigingsovereenkomst van het UWV’. Voor de meer complexe zaken is het verstandig om gebruik te maken van een externe Ontslagrechtspecialist.

Meer informatie
Als u op de hoogte wil blijven van alle Actualiteiten op het gebied van de Loonheffingen en het Arbeidsrecht, kunt u zich inschrijven voor het Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht dat ik elk voor- en najaar organiseer op diverse plaatsen in het land. Voor het komende najaar zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich hiervoor via deze link aanmelden.

Gerelateerde berichten