Categories: Arbeidsrecht

by Harry Hugens

Share

Categories: Arbeidsrecht

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Op 26 september 2018 heeft de Rechtbank Limburg een belangrijke uitspraak gedaan die de rechten van de werknemers beter beschermt bij een flits-faillissement met doorstart.

Nadat een faillissement is uitgesproken, wordt een curator benoemd. Deze zal in de meeste gevallen proberen te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Een faillissement op zich is vervelend, maar het biedt ook kansen. Het grote voordeel van een faillissement is dat veel lasten in het failliete bedrijf achter kunnen blijven. Denk hierbij aan grote (belasting-)schulden, onverkoopbare voorraden, onrendabele contracten, lange huurcontracten en duur en/of ziek personeel.

De doorstarter is niet verplicht om alle werknemers en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden over te nemen. Dit geldt echter niet bij een zogenaamde ‘prepack’ (flits-faillissement). De doorstarter mag dus zelf bepalen wie hij in dienst neemt. Dit wordt ook wel ‘pick and choose’ genoemd. Hierbij zullen op werknemersniveau de volgende zaken een belangrijke rol spelen, zoals kennis, ervaring, opleidingsniveau, duur van de arbeidsovereenkomst, hoogte van het loon en de verzuimgeschiedenis.

De doorstarter is in beginsel vrij in het aanbieden van nieuwe arbeidsvoorwaarden aan de werknemers. Dat geldt ook voor de hoogte van het salaris. In het Burgerlijk Wetboek is namelijk bepaald dat na een faillissement de rechten en plichten van werknemers bij een doorstarter niet van rechtswege mee overgaan. Dit laatste is overigens nog wel afhankelijk van de afspraken die tussen de doorstarter en de curator hieromtrent kunnen zijn gemaakt!

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het minder eenvoudig geworden om personeel op een goedkope wijze over te nemen bij een doorstart. Degene die na het faillissement een doorstart maakt wordt sinds 1 juli 2015 op grond van de WWZ als opvolgend werkgever beschouwd als de overgenomen werknemer vrijwel dezelfde werkzaamheden blijft verrichten!

Als er inderdaad sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan heeft dat belangrijke arbeidsrechtelijke gevolgen. De wetgever gaat er dan van uit dat de werknemer al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst met het failliete bedrijf bij de doorstarter in dienst is. Dit betekent dat:

• er geen proeftijd kan worden afgesproken bij een gelijkwaardige functie

• er eerder sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat de ketenregeling doorloopt vanaf het eerst contract met de failliete onderneming

• de werknemer eerder recht heeft op een (hogere) transitievergoeding

• bij een eventuele reorganisatie en afspiegeling de doorstarter alle dienstjaren van de werknemer van vóór de doorstart moet meerekenen

Gerelateerde berichten