Categories: Loonheffing

by Harry Hugens

Share

Categories: Loonheffing

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Gevolgen intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’ voor werkgever en werknemer

Een werknemer trekt in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, omdat hij meer dan 500 kilometer privé gaat rijden met de auto van de zaak. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en werknemer?

Forum Salaris, het online platform van heeft de Belastingdienst, heeft kortgeleden de fiscale gevolgen hiervan voor de werkgever en de werknemer op een rijtje gezet.

Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Hij moet dan deze verklaring intrekken met behulp van het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’ (zie link onderaan dit artikel). Hij kan dit formulier online invullen en versturen. Ook informeert de werknemer zo snel mogelijk zijn werkgever.

Brief Belastingdienst

Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst. Na de intrekking van de verklaring ontvangt ook zijn werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die de werkgever nodig heeft voor de aangifte loonheffingen.

Bijtelling

Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring in het lopende kalenderjaar had. Vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is van de intrekking van de verklaring moet hij de bijtelling toepassen. De werkgever hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. De werkgever telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.

Naheffingsaanslag werknemer

Voor de maanden waarin de werkgever niet heeft bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • bijdrage Zorgverzekeringswet
  • eventueel een rekening voor belastingrente

Let op!

Als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, mag de werkgever geen rekening houden met de verklaring. De werkgever past de bijtelling toe voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Meer informatie over de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ kunt u teruglezen in paragraaf 23.3.16 Handboek Loonheffingen.

Formulier

Verklaring geen privégebruik auto: intrekken

Gerelateerde berichten