Categories: Loonheffing

by Harry Hugens

Share

Categories: Loonheffing

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Hoe bepaalt u welke loonbelastingtabel op Oekraïense vluchtelingen van toepassing is

Als u een Oekraïense vluchteling in dienst wilt nemen moet u de fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen op het loon. Welke loonbelastingtabel u moet toepassen voor een werknemer, is dus afhankelijk van de fiscale woonplaats van die werknemer. De fiscale woonplaats is het volledige adres van de werknemer. Als u weet wat de fiscale woonplaats is, weet u ook het fiscale woonland. Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een ‘derde land’. Oekraïne is zo’n derde land. Past u de tabel toe voor werknemers die wonen in een derde land, dan verrekent u minder loonheffingskorting dan bij de tabel voor werknemers die wonen in Nederland. Let op, als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook de fiscale woonplaats van de werknemer is!

Als werkgever moet u namelijk de fiscale woonplaats vaststellen op basis van de feiten en omstandigheden die de werknemer zelf bij u aanlevert door middel van het invullen van het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’.

Bij het vaststellen van de fiscale woonplaats van de werknemer zijn o.a. de volgende feiten en omstandigheden van belang:
• waar staat de woning die hij duurzaam ter beschikking heeft
• waar is het centrum van zijn maatschappelijke leven
• waar is hij ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens
• waar verblijven zijn partner/echtgeno(o)t(e) en kinderen
• waar gaan de kinderen naar school
• in welk land is hij lid van bijvoorbeeld een sportvereniging
• waar heeft hij zijn verzekeringen afgesloten
• wat zijn de wil en de intentie van de werknemer

Het totaal van de hiervoor genoemde relevante omstandigheden is bepalend voor de vaststelling waar de werknemer woont.

Let op, de Belastingdienst verlangt niet van u als werkgever dat u de informatie, die de werknemer heeft ingevuld op het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’, uitgebreid onderzoekt en toetst. Maar als de werknemer een adres invult waarvan u weet dat dit geen woonadres is, dan mag u dat adres niet in de aangifte loonheffingen opnemen! Denk hierbij aan het opgeven van een postbusnummer, een adres van een camping of bungalowpark. 

Geen woonadres

Als u geen woonadres van de werknemer heeft of kunt vaststellen, dan moet u op het loon van de werknemer het zogenaamde anoniementarief toepassen. Maar als de werknemer al ten minste 6 maanden in Nederland verblijft en u heeft het volledige verblijfsadres van de werknemer in Nederland, dan mag u er voor de loonheffingen van uitgaan dat dit adres de fiscale woonplaats is en dat Nederland het fiscale woonland is. U past dan de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland. In alle andere gevallen moet u dus het anoniementarief toepassen.

Bron: Belastingdienst.nl

Gerelateerde berichten