by Harry Hugens

Share

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Meer duidelijkheid over de opvolger van de Wet DBA

Minister Koolmees heeft recent de voortgang van de uitwerking van de maatregelen over het ‘werken als zelfstandige’ gepubliceerd. In deze publicatie zijn de (nadere) contouren geschetst van de opvolger van de Wet DBA. Hij komt met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemers wordt gegeven aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en meer duidelijkheid komt voor opdrachtgevers en zelfstandigen over de status van de arbeidsrelatie.
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:
  • Aan de onderkant komt er een minimumtarief voor ZZP’ers van € 16,- per uur. Dit is een alternatief voor de verplichte arbeidsovereenkomst voor ZZP’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
  • Aan de bovenkant komt er een Zelfstandigenverklaring, die niet alleen vooraf zekerheid geeft over loonheffing en werknemersverzekeringen, maar ook zover mogelijk over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioenverplichtingen en CAO-bepalingen.
  • Voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen komt er met de Opdrachtgeversverklaring een instrument om zekerheid vooraf te krijgen. De bedoeling is dat deze zekerheid via een Webmodule verkregen kan worden.
De Minister wil met deze maatregelen volop ruimte geven aan echte ondernemers. Zo wil hij opdrachtgevers en ZZP’ers meer duidelijkheid geven in welke gevallen er volgens de wet geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit past in de lijn van het gegeven dat opdrachtgevers niet onverwacht geconfronteerd willen worden met een naheffingsaanslag loonheffingen en de werkgeversverplichtingen die bij een arbeidsovereenkomst horen. Deze genoemde maatregelen moeten ervoor gaan zorgen dat bij opdrachtgevers de huiverigheid/angst om een ZZP’er in te huren wordt weggenomen. Niet onbelangrijk is om te melden dat onder de huidige wetgeving ZZP’ers onnodig belemmerd worden om te ondernemen. ZZP’ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt ervaren te weinig vrijheid om te kiezen voor het ondernemerschap. Door de onzekerheid over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie, voelen ze zich gehinderd in het ondernemen.
De Minister vindt het belangrijk dat een ZZP’er om de juiste redenen kiezen voor het ondernemerschap. Het gedwongen aan de slag gaan als ZZP’er (bijvoorbeeld in de vorm van een schijnconstructie) is ongewenst en ontoelaatbaar. Het levert oneigenlijke concurrentie op tussen werknemers en zelfstandigen en de Minister wil daarom hier hard tegen kunnen optreden. De Minister wil verder met zijn voorgestelde maatregelen mensen nadrukkelijk tegen armoede beschermen. Sommige ZZP’ers werken momenteel langdurig en structureel voor een (te) laag tarief. Het tarief is niet voldoende om te kunnen voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften, een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of te sparen voor tegenslagen, zoals het uitblijven van opdrachten. De hiervoor door de Minister Koolmees voorgestelde maatregelen omvatten veel (aanvullende) eisen en voorwaarden waaraan opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 januari 2021 in de praktijk moeten voldoen om de gewenste vrijwaring van o.a. de heffing van de Loonheffing en Werknemersverzekeringen te kunnen verkrijgen.
Het gaat echter te ver om deze allemaal in dit Blog te benoemen en uit te werken. Ik nodig u daarom graag uit om mijn Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht bij te wonen dat ik dit najaar op diverse plaatsen in het land organiseer. In dit college wordt u namelijk in begrijpelijk taal volledig bijgepraat over alle details van de plannen van Minister Koolmees en alle andere nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Gerelateerde berichten