Hoe werkt het aanbieden van een contract voor vaste uren aan een oproepkracht onder de WAB

Door de WAB bent u als werkgever op grond van artikel 7:628a lid 5 BW vanaf 1 januari 2020 verplicht om in de dertiende maand van de arbeidsovereenkomst aan de oproepkracht een arbeidsovereenkomst voor vaste uren aan te bieden. Deze moet een omvang hebben van het gemiddeld aantal uren dat de oproepkracht in de voorgaande 12 maanden heeft gewerkt.

Maar hoe moet dat dan?

Het aanbod moet in de dertiende maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk of digitaal worden gedaan, maar de oproepkracht/werknemer moet daar vervolgens wel binnen een maand op reageren! De arbeidsomvang wordt berekend door het aantal verloonde uren in de voorgaande 12 maanden op te tellen en vervolgens door 12 te delen.

Geen verplichte aanvaarding

De oproepkracht/werknemer mag het gedane aanbod weigeren! Hoewel het aantrekkelijk is om in een vooraf overeengekomen hoeveelheid uren te werken, zijn er ook nadelen verbonden aan een dergelijke overeenkomst. De oproepkracht/werknemer is namelijk verplicht het aantal aangeboden uren te komen werken. Het moge duidelijk zijn dat niet alle oproepkrachten hierop zitten te wachten.

Laat de oproepkracht/werknemer tekenen voor ontvangst

U kunt het aanbod bijvoorbeeld:
-aangetekend verzenden;
-per brief overhandigen met een paraaf voor akkoord;
-of e-mailen met ontvangstbevestiging.

Zo kunt u aantonen dat u aan uw wettelijke verplichtingen hebt voldaan, ook als de werknemer/oproepkracht vervolgens niet meer reageert!

Hierna heb ik een voorbeeldbrief en een reactiebrief opgenomen, die opgemaakt is door Kamerbeek Advocaten.

      19-02-2020 22:50     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.